วันนี้เป็นวันหยุด (ตามประเพณี) แต่ทำไมผมถึงไม่ได้หยุด

Image

 

วันสงกรานต์แต่ยังต้องไปทำงาน, คุณแม่ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชา แต่เราต้องไปบริษัทนั่งปิดงบบัญชี และเค้าไปบอกรักกันวันวาเลนไทน์ แต่เรานั่งทำงานอยู่คนเดียวอันสุดท้ายนี้ไม่เกี่ยวนะครับ ผมเชื่อว่าเพื่อน ๆ น่าจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์อันนี้มาบ้างครับ เคยสงสัยไหมครับว่านายจ้างมีสิทธิ์ทำเยี่ยงนี้ได้หรือไม่ ถ้าได้เค้าต้องให้ผลตอบแทนเราอย่างไรบ้าง ผมข้ออ้างถึง พ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 29 วรรคหนึ่งถึงสามนะครับ มาตรานี้บัญญัติไว้ดังนี้ครับ ลองอ่านดู อันนี้เข้าใจง่ายครับ

หน้าที่ให้นายจ้างต้องประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณี กล่าวคือ วันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยในปีหนึ่งวันหยุดตามประเพณีดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 13 วัน ซึ่งนับรวมวันแรงงานแห่งชาติแล้ว โดยหากวันหยุดตามประเพณีดังกล่าวตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง ก็ให้นายจ้างกำหนดวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีดังกล่าวให้กับลูกจ้างในวันทำงานถัดไป

ดังนั้น เมื่อนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างเข้ามาทำงานในวันหยุดตามประเพณี และลูกจ้างตกลงทำ นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินค่าทำงานในวันหยุดนะครับ แต่ช้าก่อน มีข้อยกเว้นนะครับ เฉพาะงานที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง ฉบับที่ 4 ซื่งให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันว่า 1) ลูกจ้างจะไปหยุดชดเชยในวันทำงานอื่น หรือ 2) นายจ้างจ่ายค่าทำงานวันหยุดให้ คงต้องกล่าวถึง กฎกระทรวง ฉบับที่  4 กันนะครับ

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 กล่าวไว้ว่า “งานทีี่มีลักษณะหรือสภาพของงานที่ไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดทำงานในวันหยุดตามประเพณได้ ได้แก่งานดังต่อไปนี้

1. งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และสถานบริการท่องเที่ยว

2. งานในป่า งานในถิ่นทุรกันดาร งานขนส่ง และงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้อง ทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน

ดังนั้นถ้าลักษณะงานของเพื่อน ๆ ไม่เข้ากฎกระทรวงฉบับที่ 4 นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินค้าจ้างในวันหยุดนะครับ แต่ถ้าไปเข้าข่ายงานตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ก็แล้วแต่จะตกลงกันว่าจะไปหยุดวันอื่นหรือ รับเป็นเงินค่าจ้างครับ จากประสบการณ์ตรงของผมเอง นายจ้างเค้าใจดีครับ ให้ทั้งเบี้ยเลี้ยงที่มาทำงานวันหยุด และให้ไปหยุดเพิ่มได้อีกหนึ่งวันครับ แถมเลี้ยงข้าวด้วย แต่ก็แบบว่า ถ้าเลือกได้ก็ขอได้หยุดอยู่กับครอบครัวก็น่าจะดีกว่าครับ สวัสดีปีใหม่ (ไทย) กับเพื่อน ๆ ทุกคนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *