เมื่อลูกจ้างขโมยของบริษัทไปขาย แต่นายจ้างไม่ไล่ออก แต่จะหักเงินแทน

burglar-cartoon1คุณพี่สายสมรจากบริษัทจำหน่ายเสื้อชั้นในบริษัทหนึ่งในประเทศไทยโทรมาเพื่อระบายอารมณ์ ในขณะเดียวกันก็ขอคำแนะนำว่า คุณพี่ควรจะทำอย่างไรดีค่ะ เมื่อจับได้ว่าพนักงานแอบขโมยเสื้อชั้นในไปขายในตลาดแบกะดิน จากประสบการณ์ในกรณีนี้เข้าข่ายทุจริต และทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 119 พี่สายสมรสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 118 อืม…พี่เองก็ไม่อยากทำลายอนาคตเด็กมันอะนะ เอางี้ ถ้าพี่จะหักเงินเด็กเพื่อเป็นการชดใช้ได้หรือไม่ ผมนึกสักพักแล้วก็นึกถึง พรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 76 และ 77 มาตรา 76 มีใจความหลัก ๆ ว่า (หาอ่านมาตรานี้เต็ม ๆ กันเองนะคับ) นายจ้างห้ามหักตังค์ลูกจ้าง ยกเว้นเป็นการหักค่า 1) ภาษีเงินได้ 2) ค่าบำรุงสหภาพแรงงาน 3) ชำระหนี้สหกรณ์ (ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง) 4) เงินประกันค่าชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาท 5) เงินกองทุนสะสม ข้อ 2-5 ห้ามหักเกิน 10% ของแต่ละกรณี และหักรวมกันไม่เกิน 20% ของเงินที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละเดือน (เงินในมาตรา 70) เว้นเสียแต่ว่าได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง มาตรา 77: กล่าวโดยย่อคือ ถ้าจะหักต้งค์ นายจ้างต้องจัดทำเป็นหนังสือให้ลูกจ้างเซ็นต์ในการให้ความยินยอม ผมจึงแนะนำพี่สายสมรว่า ถ้าอย่างนั้น พี่หักตังค์เด็กมันได้แต่ก็ควรจะทำตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานข้างต้น แล้วทำหนังสือให้เด็กมันเซ็นต์ยินยอมด้วยนะ ไม่งั้นโดยฟ้องร้อง กลับทำคุณบูชาโทษ ที่สำคัญพี่ควรทำหนังสือตักเตือนเด็กมันด้วยนะ เพื่อมันยังไม่เลิกนิสัยแย่ ๆ พี่สายสมรจึงถามต่อว่า หนังสือตักเตือนควรทำอย่างไร แล้วบอกปากเปล่าได้หรือไม่…อันนี้ไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังในคราวหน้าครับ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *