พนักงาน 3 ประเภทในองค์กร แล้วพวกเราคือประเภทไหน

จากการสำรวจความคิดเห็นจากคนอเมริกัน 25 ล้านคนจากหลายร้อยองค์กร (the 2013 State of the American Workplace Report จัดทำโดย by Gallup) ได้ผลลัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเภทของพนักงานในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

1) Engaged Employees 2) Disengaged Employees 3) Actively Disengaged Employees

Types of Employees in Your Organization
Types of Employees in Your Organization

Engaged Employees:  พนักงานที่มีความสุขและความรู้สึกที่ดีให้กับองค์กร พร้อมที่จะเอาตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร

Disengaged Employees: มองง่าย ๆ ก็คือพนักงานที่ำทำงานไปวัน ๆ ครบเวลาทำงานก็กลับบ้าน จะว่าไปมาก็เพื่อลงบันทึกเวลาทำงานแค่นั้น

Actively Disengaged Employees:  คือกลุ่มที่พร้อมจะบ่นและต่อว่าบริษัทที่ตัวเองทำงานอย่างออกหน้าออกตา ว่าง่าย ๆ ก็คือคนละขั้วกับ Engaged Employees อย่างสิ้นเชิง

มากไปกว่านั้นจากพนักงานจำนวน 100 ล้านคนในอเมริกาพบว่า มีเพียงแค่ 30% ของพนักงานเป็นพวก Engaged Employees , 20% ของพนักงานเป็นพวก Actively Disengaged Employees และ 50% เป็นพวก Disengaged Employees

ถ้านำการศึกษานี้มาใช้กับองค์กรในประเทศไทยเรา ก็จะพบว่าอาจเป็นไปได้ว่าองค์กรของเรานั้นมีพนักงานตั้งครึ่งหนึ่งเป็นพวก Disengaged Employees สิ่งที่ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นไปอีกคือ นอกจากจำนวนจะเยอะแล้ว กลุ่มพนักงานนี้เป็นประเภทที่สังเกตเห็นได้ยากในองค์กร ไม่เหมือนกลุ่ม Actively Disengaged Employees. อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลที่ต้องระบุคนกลุ่มนี้ในองค์กรแล้วหาวิธีที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้พนักงานกลุ่มนี้เกิดความรู้สึกร่วมกับองค์กรขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การออกสวัสดิการและผลตอบแทน ทั้งทางตรงและอ้อมมากขึ้น เป็นต้น

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *