5 ข้อที่นายจ้างต้องให้ความสำคัญในการสัมภาษณ์งาน

 

มีหลายกรณีที่หลังจากสัมภาษณ์งาน แล้วได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมงาน แต่หลังจากเริ่มงานใหม่ได้ไม่นานก็โดนให้ออกก่อนกำหนด ซึ่งเป็นการเสียโอกาสทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง จากการศึกษาของ NBRI (The National Business Research Institute) ทีอเมริกา พบว่า การว่าจ้างโดยไม่ได้มีขั้นตอนที่รัดกุมจะก่อให้เกิดผลเสียคิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำก็ประมาณ 25,000 USD  คิดเป็นเงินบาทเราก็หลายแสนนะครับ

Job Interview

ดังนั้นต้องมาหาสาเหตุกันว่าทำไมการสัมภาษณ์งาน ถึงไม่ประสบความสำเร็จและหาวีธีแก้ไขกันครับ มีข้อแนะนำอยู่ 5 ประการที่ ผู้สัมภาษณ์งานควรปฏิบัติตามครับ

1) อย่าเร่งรีบจนเกินไป
จากผลการศึกษาของ NBRI พบว่าสาเหตุหลักที่สุดท้ายก็ต้องเอาพนักงานออกเป็นเพราะได้ว่าจ้างคนเข้าทำงานอย่างรีบเร่ง เพื่อให้ได้ คนเข้าทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ โดยเร็ว ทางออกที่จะหลีกเลี่ยงการว่าจ้างประจำอย่างเร่งรีบ ก็อาจจะจ้างพนักงานชั่วคราวไปก่อนหรือไม่ก็ ให้ทดลองงานจนเห็นกันไปเลยว่าถนัดกับงานที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่

2) ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องที่จะประเมินผล
จากการสำรวจหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกา (U.S. Goverment Study) พบว่าควรจะมีเรื่องที่จะประเมิณ 6 ถึง 8 ข้อ เพื่อที่จะใช้วัดความชำนาญของตำแหน่งนั้น ๆ

3) ควรมีหลักและขั้นตอนการสัมภาณ์ที่ชัดเจน
จากการศึกษาพบว่า 92% ของผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์พูดคุยอย่างเป็นทางการในการสัมภาษณ์ ถึงแม้ว่าตรงนี้อาจจะขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละบุคคลและวัฒนธรรมขององค์กร แต่การสัมภาษณ์ที่มี Structure ที่ชัดเจน ผู้ถูกสัมภาษณ์จะได้ถูกถามโดยคำถามที่เลือกไว้แล้วในเรื่องที่ต้องการทดสอบ

4) ควรให้ความสำคัญของเรื่องทัศนคติในการทำงาน
จากการศึกษาของ Leadership IQ โดยการนำลุ่มทดสอบที่เป็นผู้จัดการ มากกว่า 5,000 คน พบว่ามีเพียง 11% ของการจ้างที่ไม่ประสบความสำเร็จมีสาเหตูมาจาก Technical issues ที่เหลือ 89% เกิดจากทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์ที่ผิด ขาดการจูงใจ ขาด EQ และไม่สามารถยอมรับผลของการประเมิน

5) ต้องใหยกตัวอย่างงานที่เคยผ่านมา
การทดสอบที่มีความน่าเชื่อถึอที่สูงสุดในการประเมิน คือการให้ยกตัวอย่างและอธิบายงานที่เคยทำมา ถ้าขาดตรงนี้ไปแล้ว คุณก็เตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือจ้างออกที่จะเกิดขึ้น

เพื่อน ๆ คนไหนที่ต้องเป็นผู้สัมภาษณ์งานก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับ

 

Source: www.recruiter.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *