ทำเงินเดือนให้มนุษย์เงินเดือน (3)

มาว่ากันต่อในเรื่องสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนกับระบบประกันสังคมของประเทศไทยกันต่อครับ ในมุมของผมเองและลูกจ้างทั้งหลาย เราค่อนข้างคุ้นกับกองทุนประกันสังคมนะครับ ถ้าให้ชัด ๆ ก็คือเงินที่เราต้องจ่ายสมทบทุกเดือน (ฐานเงินเดือนที่ใช้คิดก็คือ 1,650 – 15,000 บาท)  ปี 2556 นี้ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องจ่ายสบทบฝ่ายละ 4% ครับ ในส่วนของกองทุนทดแทนเรา  ๆ อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันครับจนกว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมา เงินกองทุนทดแทนนั้น เป็นเงินที่ทางนายจ้างต้องจ่ายสมทบให้กับกองทุนเงินทดแทนมากน้อยตามความเสี่ยงของธุรกิจ  (ลูกจ้างไม่ต้องสมทบนะครับ) ขอระบุให้ชัด ๆ นิดนึงครับว่าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 นะครับ มาตรา 40 ไว้มีโอกาสผมจะมา touch base ให้อีกทีครับ เห็นเค้าใช้กันแล้วดูดีครับ 555 คำว่า touch base แปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ ส่วนความแตกต่างของผู้ประกันตนของแต่ละมาตราสามารถดูรายละเอียดจากลิงค์ของผู้รู้ท่านอื่นที่ผมจะแนบไว้ให้ครับ ผมเจอสรุปที่ทางประกันสังคมทำไว้แล้วครับ ขออนุญาตแชร์เลยนะครับ แต่นิดนึงนะครับ ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ในเรื่องการว่างงานนะครับ จะเห็นว่านอกจากผลประโยชน์ที่จะได้จะเป็นเรื่องที่สำคัญ อีกเรื่องที่สำคัญคือเงื่อนไขเพื่อให้ได้สิทธิ์ประโยชน์นั้น ๆ ครับ เช่น การที่จะได้รับสิทธิ์การค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ผู้ประกันตนนั้นต้องจ่ายเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนที่จะใช้สิทธิ์นะครับ

SPS Benefits_1

SPS Benefits_2

ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละเรื่องอยู่ทีเดียวนะครับ อย่างเช่นการคิดเงินกองทุนทดแทนและจ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนนั้นจะมีการประเมินล่วงหน้าเพื่อเรียกเก็บเงินกับกับทางนายจ้างก่อนแล้วเดือนต่อมาจะมีการให้นายจ้างส่งค่าจ้างประจำปีจริง ๆ ให้กับทางประกันสังคมเพื่อประเมินเงินสะสมที่แท้จริง ทางนายจ้างต้องจ่ายเพิ่มเติมหากเงินสมทบที่จ่ายไปก่อนนั้นน้อยกว่าเงินสมทบที่ต้องจ่ายจริง ๆ  ผมหวังว่าคงพอต่อยอดความรู้กันพอได้นะครับ รอบหน้าผมจะเข้าเรื่องการทำเงินเดือนให้นะครับ ผมคิดว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีนเหมือนผมเกี่ยวกับการคิดค่าจ้าง ในกรณีที่ไม่ได้เริ่มงานต้นเดือนหรือวันแรกของรอบเงินเดือนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *