ตารางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2556

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องร้อนทีเดียวครับ (ร้อนมาสักพักใหญ่ละ ยังไม่สรุปสักที) เกี่ยวกับอัตราภาษีที่จะใช้ในปีภาษี 2556 ในแง่มุมของประโยชน์ของอัตราใหม่สำหรับมนุษย์เงินเดือนรวมถึงที่มาที่ไปกว่าจะได้อัตราคำนวณใหม่นั้นในแง่การบัญญัติกฎหมายเค้าทำกันอย่างไรครับ

เป็นเรื่องที่น่าดีใจเมื่อได้ยินเรื่องการปรับตารางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2556 (ยื่นภายใน 31 มีนาคม2557) เนื่องจากอัตราภาษีใหม่นั้นมีการถ่างช่วงการคิดภาษีออกซึ่งช่วงที่ถ่างออกจะทำำให้เราเสียภาษีในจำนวนที่ลดลง ขออนุญาตนำรูปมากจาก “บล็อกภาษีข้างถนน” (http://tax.bugnoms.com/) เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับ เช่น รายได้สุทธิ 150,001-500,000 บาท ของเดิมเสียภาษีทั้งก้อนของเงินในช่วงนี้อยู่ 10% แต่อัตราใหม่ มีการแบ่งช่วง 150,001-300,000 บาท เสียภาษี แค่ 5% และที่เหลือในช่วงเสีย 10%

TaxRate1

ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลของมนุษย์เงินเดือนรวมถึงคนทำเงินเดือนอย่างข้าพเจ้า 🙂 เป็นต้นว่าเมื่อไหร่เจ้าอัตราภาษีใหม่นี้จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกา เพราะดูเหมือนว่าความล่าช้าอันนี้มีแต่ก่อให้เกิดผลเสีย เช่น ถ้าประกาศทันใช้ กรมสรรพกรก็คงทำงานหนักทีเดียวกับการขอคืนภาษีในช่วงยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ประจำปีเนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ยังหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยใช้อัตราเก่าอยู่ ในขณะเดียวกันผมมั่นใจว่ามีหลายบริษัทที่หลงทิศทางไปใช้อัตราใหม่ไปแล้ว หากประกาศไม่ทันใช้ในปีภาษี 2556 ….นึกไม่ออกจริง ๆ ว่าผู้บริหารทั้งหลายที่เงินเดือนเยอะ ๆ แล้วใช้อัตราภาษีใหม่ไปแล้ว แต่สุดท้ายประกาศใช้ไม่ทันจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกเท่าไหร่ 🙁

ความรู้ที่ต้องการมาเล่าสนุก ๆ ก็คือกว่าจะมาเป็นพระราชกฤษฎีกานี้ มันมีที่มาที่ไปอย่างไร พวกเราน่าจะเคยได้ยินชื่อพระราชบัญญัติ,พระราชกำหนดและพระราชกฤษฎีกานะครับ ขอเริ่มจากตรงนี้นะครับ กฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นโดยทั่วไปหลัก ๆ จะเป็นพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดนะครับ แต่พระราชกำหนดจะเป็นกฎหมายที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาก่อนนะครับ จะใช้กับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่นเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศเช่น พวกเราคงเคยได้ยินพระราชกำหนดฉุกเฉินตอนที่มีการชุมนุมทางการเมืองต่าง ๆ นะครับ คราวนี้พระราชกฤษฎีกาโผล่มาตอนไหน ถ้ามองให้ง่าย ๆ พระราชกฤษฎีกาก็เหมือนส่วนขยายของพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดที่ออกไว้นั่นเองครับ ในกรณีเรื่องที่เราคุยกันข้างบน พระราชบัญญัตที่เกียวข้องคือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..ที่ขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น แต่ยังไม่ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาออกมาครับ

พวกเรามนุษย์เงินเดือนก็ได้แต่หวังว่าการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญ ปี 56 ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับอัตราภาษีใหม่นี้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *