นิติบุคคลต่างประเทศ กับการจ่าย ภ.ง.ด 1 ครั้่งแรก.. “ไม่เจอบริษัทเราในระบบของกรมสรรพากร”

สำหรับคนที่อยู่ในแวดวงของงานบุคคลยิ่งมีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ คงวุ่นวายพอสมควรกับคำว่า Work Permit เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง Work Permit ของพนักงานต่างชาติสักทีเดียวครับ แต่เป็นเรื่องที่ผมต้องรีบไปยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานที่คนต่างชาติคนนี้เป็นกรรมการบริษัทอยู่เพื่อที่จะใช้ขอ Visa และ Work permit (การที่เค้าจะได้ Visa และ Workpermit 1 ปี ผมต้องเตรียมหลักฐานการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและหลักฐานการชำระเงินภาษีหักณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 ของพนักงานในบริษัท)

สิ่งที่เกิดขึ้นคือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรซึ่งปกติ ถ้าเป็นบริษัทนิติบุคคลในประเทศ ก็จะเป็นหมายเลขเีดียวกับเลขทะเบียนในหนังสือรับรองบริษัท (รูปที่ 1) ผมเตรียมฟอร์ม ภ.ง.ด. 1 อย่างดี รีบไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่ พร้อมกับคิดในใจว่าบริษัทเพิ่งจดทะเบียนนายจ้างเสร็จหมาด ๆ มันจะมีปัญหาอะไรไหมหนอ…แต่ก็ไม่น่าจะมีหนิ อันนี้มันเรื่องภาษี ไม่เกี่ยวกับประกันสังคม ทันใดนั้นพี่ที่สรรพากรก็บอกผมว่า น้องครับ เลขผู้เสียภาษีอากรที่น้องใส่มามันไม่ถูกนะครับ หาไม่เจอในระบบนะครับ ผมโทรกลับไปเช็คที่บริษัทเพราะเลขที่ใส่ในฟอร์มอาจพิมพ์ผิดก็ได้ แต่เมื่อเช็คแล้วก็ไม่ผิด พี่ที่สรรพากรจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่า เลขที่ได้นั้นยังไม่ Sync เข้ากับระบบของกรมสรรพากรเนื่องจากเป็นนิติบุคคลต่างชาติ พี่เค้าก็ใจดีครับติดต่อสรรพากรพื้นที่ที่รับผิดชอบจึงได้ข้อมูลว่าบริษัทนี้ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเีอียดดังนี้ครับ

1. กรอกฟอร์ม ล.ป. 10.3 พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจ (เช็คเรื่องอายุอีกทีนะครับว่าไม่เกิน 3 หรือ 6 เดือน)
  • สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการท่านนั้น
  • สำเนาเลขประจำผู้เสียภาษีอากรของกรรมการท่านนั้น (ถ้ายังไม่มีก็ กรอกฟอร์ม ล.ป. 10.1)
  • อากรแสตมป์ 10 บาท

เราสามารถไปยื่น ล.ป. 10.1 และยื่นเรื่อง ล.ป. 10.3 ต่อกันได้เลยนะครับ ตัวเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทที่ได้ก็เป็นเลขเดียวกับเลขทะเบียนนั่นแหละครับ ดังนั้นถ้ามี case ที่บริษัทต่างชาติเพิ่งมาจดทะเบียนธุรกิจแล้วเราต้องไปยื่น ภ.ง.ด. 1 เราก็ควรจะเช็คกับทางลูกค้าก่อนว่าได้ทำการ activate ตัวเลขอันนี้หรือยังนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาเหมือนผมครับ 🙂

 

 

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม ล.ป.10.1: http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/request/lp10.1_110355.pdf

แบบฟอร์ม ล.ป.10.3: http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/request/lp10.3_110355.pdf

รูปที่ 1. ตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท (เลขทะเบียนผมปิดไว้นะครับ)

ตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *