มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2559

yend-tax-benefit
สิ้นปีกันอีกแล้วนะครับ นอกจากเรื่องการฉลองปีใหม่ที่เราเตรียมไว้สำหรับวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง มีอีกเรื่องที่ช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ก็คือเรื่องมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล ผมขอสรุปเป็นข้อ ๆ พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ไว้ให้นะครับ

1. มีหลัก ๆ 2 เรื่อง 3 ช่วงเวลา

  • 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 316)………เรื่องการท่องเที่ยว
  • 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2559 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 322)……..เรื่องการท่องเที่ยว
  • 14 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 25559 (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2559 ยังไม่ออกเป็นกฎกระทรวงนะครับ)……….เรื่องสินค้าบริการไม่รวมการท่องเที่ยว

2. เรื่องการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านี้น โดยนำค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงมาหักเงินได้พึงประเมินก่อนเข้าตารางภาษีดังนี้

  • 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559: ลดเงินได้ ได้ไม่เกิน 15,000 บาท
  • 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2559: ลดเงินได้ ได้ไม่เกิน 15,000 บาท

โดยสรุปก็คือหากทั้่งปีไม่ได้เที่ยวเลย เก็บวันหยุดไปเที่ยวเดือนธันวาคม ลดเงินได้ทั้งหมด ได้ไม่เกิน 30,000 บาท

หมายเหตุ ซื้อทัวร์ไว้ แล้วไปใช้บริการปี 2560 อันนี้เอาไปลดหย่อนไม่ได้นะครับ

3. เรื่องสินค้าและบริการ

  • ซื้ออะไรที่ไม่มี VAT เอามาหักเงินได้ไม่ได้ครับ
  • เหล้า บุหรี่ ซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เติมน้ำมัน นำมาหักเงินได้ไม่ได้เช่นกันครับ

4.อื่น ๆ

  • หากออกใบกำกับภาษีครบถ้วน แต่ใสชื่อหรือที่อยู่ผิดหรือมีการแก้ไขรายละเอียด ก็สามารถนำมาหักเงินได้ได้

เที่ยวกันให้สนุกแล้วอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะครับ พบกันอีกทีในบทความหน้าครับ

KenCentric

 

เอกสารอ้างอิง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 316

กฎกระทรวงฉบับที่ 322

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2559

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *