พนักงาน 3 ประเภทในองค์กร แล้วพวกเราคือประเภทไหน

จากการสำรวจความคิดเห็นจากคนอเมริกัน 25 ล้านคนจากหลายร้อยองค์กร (the 2013 State of the American Workplace Report จัดทำโดย by Gallup) ได้ผลลัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเภทของพนักงานในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1) Engaged Employees 2) Disengaged Employees 3) Actively Disengaged Employees Engaged Employees:  พนักงานที่มีความสุขและความรู้สึกที่ดีให้กับองค์กร พร้อมที่จะเอาตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร Disengaged Employees: มองง่าย ๆ ก็คือพนักงานที่ำทำงานไปวัน ๆ ครบเวลาทำงานก็กลับบ้าน จะว่าไปมาก็เพื่อลงบันทึกเวลาทำงานแค่นั้น […]